Patcha - Chaa Bpai Mai Ter - ช้าไปไหมเธอ Lyrics
ได้แค่นั้น แค่เพียงเพื่อนกันเธอบอกแค่นั้น
daai kae nan kae piang peuan gan ter bok kae nan
ไม่เคยคิดไกลเหมือนอย่างตัวฉัน เธอเสียใจ ขอให้ฉันทำใจ
mai koie kit glai meuan yaang dtua chan ter sia jai kor hai chan tam jai
ที่ผ่านมาทำไมไม่บอก เธอไม่รักทำไมไม่บอก
tee paan maa tam-mai mai bok ter mai rak tam-mai mai bok

พูดออกมา... ถ้าเธอไม่รักกัน
poot ok maa ... taa ter mai rak gan
ไม่มีใจทำไมไม่บอก มาบอกกันในวันที่รักทั้งใจ
mai mee jai tam-mai mai bok maa bok gan nai wan tee rak tang jai
บอกช้าเกินไปไหมเธอ
bok chaa gern bpai mai ter

รักไปแล้ว คงทวนเข็มความรู้สึกไม่ไหว
rak bpai laew kong tuan kem kwaam roo-seuk mai wai
ทำดีเพราะรักแต่เธอแค่ไหน นานเท่าไหร่ เธอตัดใจยังไง
tam dee pror rak dtae ter kae nai naan tao-rai ter dtat jai yang ngai

กว่าจะรู้สึกขนาดนี้ เนิ่นๆนาน แต่กลับต้องเสียใจ
gwaa ja roo-seuk ka-naat nee nern-nern naan dtae glap dtong sia jai
ลืมรักเธอเพื่อเริ่มใหม่ ให้หมดเวลาที่เหลือ ที่หายใจ ก็ไม่พอ
leum rak ter peua rerm-mai hai mot way-laa tee leua tee haai jai gor mai por


Patcha - Chaa Bpai Mai Ter - ช้าไปไหมเธอ Lyrics

No comments:

Recent Posts

Popular Posts

Blogs Roll