Ya Taiba Lyrics - Arabic Nasheed


Ya Taiba nasheed performed by a group of children's nasheed

Arabic nasheed

Ya Taiba Lyrics

Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na

Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na

Lamma-saa ril-mar-kab-naa saani
Saaru-eed dam-ai maa-ja-faani
Aa-khazu kalbi ma jinaani
Ya Taiba yaati mal wal haana
Yaati mal wal haana

Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na

Qiblaati Baitulla-hi saabir
Al-Laani yaumal-laki zaayeer
Ya turah haltaraani naazir lil-Kaaba tug mur-nib 'amaana
Wa tug mur-nib 'amaana

Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na

Nabina agla um-niyaati
Azur-rak lov mar-rab hayaati
Wab-jiwa-rak salli salaati
Wazkur Raab-bi-wat-lul Quraa'na
Wat-lul Quraa'na

Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na

Bushraki-il Madina bushraki
Bik-Ku-dumil-haadi ya bushraki
Fa haal-li maawa fi-hi Maa-ki
Ataman-na fan-nooru sabaana
Nuuru-kum sabana

Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na

Ya Taiba ya Taiba ya dawal 'ayaana
Ish-taq-naa lik
Wil-hawa-na daa-na
Wil-hawa-na daa-na

Ya Taiba Lyrics or Ya Tayba Lyrics

No comments:

Popular Posts

Blogs Roll