Tala Al Badru Alaina Lyrics - Cennet Kuslari


Tala Al Badru Alaina performed by the Children Arabic nasheed group

Cennet Kuslari - Tala Al Badru Alaina Lyrics

Tala'al Badru 'alaina
Min thaniy-ya-til Wada
Wajaba shukru 'alaina
Ma da'a Lillahi da'

Tala'al Badru 'alaina
Min thaniy-ya-til Wada
Wajaba shukru 'alaina
Ma da'a Lillahi da'

Ayyuhaal ma'ba-uthu fina
Ji'ta bil-amril muta'
Ji'ta sharraftaal Madinah
Marhaban ya khyra da'

Ayyuhaal ma'ba-uthu fina
Ji'ta bial-amril muta'
Ji'ta sharraftaal Madinah
Marhaban ya khyra da'

Tala'al Badru 'alaina
Min thaniy-ya-til Wada
Wajaba shukru 'alaina
Ma da'a Lillahi da'

Ma da'a Lillahi da'

Tala'al Badru 'alaina
Min thaniy-ya-til Wada
Wajaba shukru 'alaina
Ma da'a Lillahi da'

Ma da'a Lillahi da'

Tala'al Badru 'alaina
Min thaniy-ya-til Wada
Wajaba shukru 'alaina
Ma da'a Lillahi da'

Ma da'a Lillahi da'

Tala Al Badru Alaina Lyrics - Cennet Kuslari
Children Arabic Nasheed

No comments:

Popular Posts

Blogs Roll